Menu

ÖZEL GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

G üvenlik Keşfi Güvenliğe ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşların güvenlik tasarımını yapıp, optimum yapıyı oluşturup, maksimum güvenlik seviyesini belirleyerek müşteriye sunar. Keşif; insan gücünü, elektronik ekipmanı, malzemeyi ve her türlü iletişim kaynaklarını kapsar. Bu safhada müşteriye güvenlik alt yapısıyla ilgili her türlü danışmanlık hizmeti sunulur.

1

R isk Analizi Güvenlik hizmeti verilecek yapının maruz kalabileceği hırsızlık, yangın, sabotaj gibi tehditleri bütün detayları ile ortaya koymak, bu tehditleri bertaraf etmek üzere alınması gereken önlemleri belirlemek üzere yapılan analizler ve bunların yetkililere sunulması faaliyetidir.

2

K oruma Planı 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası gereği can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için her olasılığı tek tek değerlendirerek, gerçekleşmesi halinde hasar ve zayiatı asgari seviyede tutabilmek için alınması gereken tüm aksiyonların tespit edilerek sistematik bir şekilde kayıt altına alınmasıdır.

3

A cil Durum Senaryoları İnsanların toplu olarak yaşadıkları yerlerde meydana gelebilecek yangın, doğal afet, sabotaj, baskın, eylem gibi olağan dışı olayların en kısa sürede normale dönüştürülebilmesi adına yaşanabilecek bu tür olayların senaryolaştırılması, görev dağılımlarının yapılmasını içerir.

4

5 118 Sayılı Yasa Uygulamaları 5188 yasa kapsamında yürütülmesi gereken tüm süreçlerin takibi, yönetimi ve uygulaması, müşterinin güvenlik hizmeti alabilmesi için valilik nezdinde yürütülmesi gereken bürokratik işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibi, müşteriye verilecek hizmetin sözleşmenin devlete bildirimi, çalışacak personellerin yasal bildirimleri, 3. Şahıs Mali Mesuliyet sigortası ve yasaya uygun çalışma düzeni gibi hususları kapsar.

5

E ğitim İşe alımlarda görev öncesinde verilen merkezi eğitimi ( özel güvenlik yasası, mesleki eğitim konuları), projede oryantasyonu ve projeye göre özel eğitimleri (projelerin özelliğine göre verilen eğitimler) kapsar. Her bir güvenlik elemanı çalışacağı kurumun yapısına uygun olarak karşılaşabileceği sosyal olaylarda olası krizlerle baş edebilmek için uygun segmentlerde eğitime tabi tutulur. Örneğin; bir okulda öğrenci ile muhatap olan güvenlik elemanı ile AVM’de görevli bir güvenlik elemanına ,şantiyede görev yapan güvenlik elemanlarına farklı eğitimler verilmektedir. Ayrıca genel ve kişisel güvenliğe yönelik hususlarda bir bakış oluşturmak için, hizmet alan veya bu hizmeti talep edenlerin çalışanlarına yönelik “Güvenlik Konsept” eğitimleri düzenlenir.

6

D enetim Güvenlik hizmetinin kalitesini ölçmek üzere çok kademeli bir denetim sistemi uygulanmaktadır. Bunlar; merkez yöneticileri, üst yönetime bağlı gece denetim müdürü ve proje yöneticileri tarafından yapılan denetimleri kapsar.

7